Eastern Syriac :ܥܒ݂ܸܕ݂
Western Syriac :ܥܒ݂ܶܕ݂
Root :ܥܒܕ
Eastern phonetic :' widh
Category :proper noun
[Human being]
English :Ezra : 8, 6 : Ebed ;
French :Ezra : 8, 6 : Ebed ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܒܕ, ܥܲܒ݂ܕܵܐ, ܥܵܒ݂ܵܕ݂, ܥܒ݂ܸܕ݂ܡܵܠܸܟ݂

Variants : ܥܲܒ݂ܕܘܼ

Peshitta : ܥܲܒ݂ܕܘܼ

Peshitta : ܥܲܒ݂ܕܘܼ