Eastern Syriac :ܥܒ݂ܸܕ݂ܡܵܠܸܟ݂
Western Syriac :ܥܒ݂ܶܕ݂ܡܳܠܶܟ݂
Eastern phonetic :widh ' ma: liḥ
Category :proper noun
[Human being]
English :Jeremiah : 38, 8 : Ebed-Melech ;
French :Jérémie : 38, 8 : Ebed- Mélec ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܵܒ݂ܸܕ݂, ܥܒ݂ܸܕ݂, ܥܲܒ݂ܕܵܐ, ܡܲܠܟܵܐ, ܥܒ݂ܸܕ݂ܢܵܓ݂ܘܿ

Peshitta : ܥܲܒܕܲܡܠܸܟ݂

Peshitta : ܥܲܒܕܲܡܠܸܟ݂