Eastern Syriac :ܥܹܝܢܓܵܕ
Western Syriac :ܥܶܝܢܓܳܕ
Eastern phonetic :' in ga:d
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshuah : 15, 62 : Engedi ;
French :Josué : 15, 62 : Ein Guédi ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܵܨܸܨܘܿܢ ܬܵܡܵܪ, ܥܲܝܢܵܐ, ܓܸܕܝܵܐ

See also : ܥܹܝܢܕܝܼܢܵܐ, ܥܹܝܢܪܘܼܓ݂ܸܠ, ܥܹܝܢܫܡܸܫ, ܥܹܝܢܥܸܓ݂ܠܝܼܢ, ܥܹܝܢܕܘܿܪ