Eastern Syriac :ܥܲܝܢܵܐ ܕܕܘܼܓ݂ܸܠ
Western Syriac :ܥܰܝܢܳܐ ܕܕܽܘܓ݂ܶܠ
Eastern phonetic :' é na:d ' du: ghil
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܥܹܝܢܪܘܼܓ݂ܸܠ

Peshitta

Peshitta