Eastern Syriac :ܥܲܣܡܵܢܠܘܼ
Western Syriac :ܥܰܣܡܳܢܠܽܘ
Eastern phonetic :as ' ma:n lu:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Eastern Syriac

ܥܘܿܣܡܵܢܠܘܼ