Eastern Syriac :ܗܸܫܠܵܐ
Western Syriac :ܗܶܫܠܳܐ
Eastern phonetic :' hiš la:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :beer , also ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܣܥܵܪܹ̈ܐ ;
French :la bière , aussi ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܣܥܵܪܹ̈ܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܸܫܠܵܐ

See also : ܒܘܼܙܵܐ, ܦܸܙܵܐ, ܒܝܼܪܵܐ, ܡܲܚܡܸܥ ܚܸܫܠܵܐ, ܦܝܼܘܵܐ, ܣܥܵܪܹ̈ܐ, ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܣܥܵܪܹ̈ܐ

Lishani

Lishani