Eastern Syriac :ܬܲܠܒܘܼܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܬܰܠܒܽܘܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :tal ' bu: ni:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :spices ;
French :les épices ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܸܣܡܵܐ, ܒܘܼܠܵܡܵܐ, ܦܹܪ̈ܚܹܐ, ܗܹܪܘ̈ܿܡܹܐ, ܗܸܪ̈ܘܿܡܹܐ

Lishani

Lishani

Source : Other