Eastern Syriac :ܦܲܪܦܘܼܚܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܦܰܪܦܽܘܚܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :per pu: ' ḥi: na:
Category :noun
[Country → Plants]
English :purslain / purslane ;
French :le pourpier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܲܪܦܚܝܼܢܵܐ

See also : ܚܠܲܡܬܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ ܪܲܓ݂ܝܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ

Source : Maclean