Eastern Syriac :ܨܵܘܹܐ
Western Syriac :ܨܳܘܶܐ
Root :ܨܘܐ
Eastern phonetic :' ṣa: wi:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :to be dry , to dry up intransitive ;
French :être sec , sécher intransitif / s'assécher , devenir sec ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܨܘܐ, ܨܲܗܘܵܐ, ܨܲܗܝܵܐ, ܨܵܗܹܐ, ܨܘܵܝܵܐ, ܡܲܨܘܘܿܝܹܐ

See also : ܨܵܒ݂ܹܐ

distinguish from ܨܵܒ݂ܹܐ and ܨܵܒ݂ܸܥ

ne pas confondre avec ܨܵܒ݂ܹܐ et ܨܵܒ݂ܸܥ