Eastern Syriac :ܨܸܕܲܩܝܵܐ
Western Syriac :ܨܶܕܰܩܝܳܐ
Eastern phonetic :ṣi: ' daq ia:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Kings : 24, 17 : Zedekiah ;
French :2 Rois : 24, 17 : Sédécias ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܨܵܕܘܿܩ