Eastern Syriac :ܨܝܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܨܺܝܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ṣi: wa:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Samuel : 9,2 : Ziba ;
French :2 Samuel : 9,2 : Tsiba ;
Dialect :Classical Syriac

distinguish from ܨܝܼܘܵܐ

ne pas confondre avec ܨܝܼܘܵܐ