Eastern Syriac :ܨܸܦܘܿܪ
Western Syriac :ܨܶܦܽܘܪ
Eastern phonetic :' ṣi pu:r
Category :proper noun
[Human being]
English :Numbers : 22, 4 : Zippor ;
French :Nombres : 22, 4 : Tsippor ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܨܸܦܪܬܵܐ, ܥܲܨܵܦܝܼܪ, ܨܸܦܘܼܪܵܐ, ܨܸܦܪܵܐ