Eastern Syriac :ܡܲܩܢܸܥ
Western Syriac :ܡܰܩܢܶܥ
Eastern phonetic :' maq ni:
Category :verb
[Sport → Dance]
English :to mask , to cover up (?) / to hide (?) / to conceal (?) / to dissimulate (?) ;
French :mettre un masque sur , masquer , couvrir (?) / dissimuler (?) / cacher (?) / déguiser (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܢܵܥܵܐ, ܡܲܩܢܲܥܬܵܐ, ܡܲܩܢܸܥ

See also : ܟܬܵܡܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin