Eastern Syriac :ܣܢܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܢܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :snu ' ni: tha:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :a spur / a male bird's hook ;
French :un ergot ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܸܒܪܵܐ

Lishani

Lishani