Eastern Syriac :ܪܸܡܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܶܡܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' rim tha:
Category :adjective
[Science → Natural sciences]
English :rotten ;
French :pourrie ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܵܙܸܠ, ܦܘܼܟܦܸܟܵܐ, ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܙܲܦܪܵܐ, ܡܚܲܒܠܵܐ, ܣܲܪܝܵܐ, ܢܕܝܼܕܵܐ, ܣܝܼܚܵܐ, ܣܦܝܼܣܵܐ, ܡܲܕܘܼܪܵܐ, ܚܵܡܸܩ, ܡܲܕܘܼܪܵܐ

Lishani

Lishani