Eastern Syriac :ܟܲܠܘܼܙܵܐ
Western Syriac :ܟܰܠܽܘܙܳܐ
Eastern phonetic :ka ' lu: za:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :a glass , a cup ;
French :un verre , une coupe à boire ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܦܸܢܓ̰ܵܢ, ܐܸܣܩܦܵܐ, ܟܘܼܒܵܐ, ܟܵܣܵܐ