Eastern Syriac :ܐܵܘܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܐܳܘܺܝܠܳܐ
Eastern phonetic :o: ' i: la:
Category :noun
[Industry]
English :glass ;
French :le verre ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܲܠܘܼܙܵܐ, ܟܵܣܵܐ, ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ