Eastern Syriac :ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܵܝܵܐ
Western Syriac :ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܳܝܳܐ
Eastern phonetic :zghu: ' gha: ia:
Category :noun
[Professions]
English :a glass-blower , a glass-maker ;
French :un verrier , un souffleur de verre , un fabriquant de verre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ

See also : ܐܵܘܝܼܠܵܐ