Eastern Syriac :ܕܝܼ
Western Syriac :ܕܺܝ
Eastern phonetic :' di:
Category :pronoun
English :of me , my , belonging to me ;
French :mon , ma , mes , à moi , m' appartenant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܝܼܝܼ, ܕܝܼܘܿܟ݂, ܕܝܼܵܟ݂, ܕܝܼܝܹܗ, ܕܝܼܵܗܿ, ܕܝܼܝܲܢ, ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܼ, ܕܝܼܝܲܝ, ܕ