Eastern Syriac :ܪܘܼܣܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܪܽܘܣܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ru:s ' né ta:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine : Russian ;
French :féminin : russe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܘܿܪܘܿܣܢܵܝܵܐ, ܐܘܿܪܘܿܣ, ܪܘܼܣܝܼܵܐ, ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ