Eastern Syriac :ܪܵܚܵܒ݂
Western Syriac :ܪܳܚܳܒ݂
Eastern phonetic :' ra: ha:u
Category :proper noun
[Human being]
English :Joshuah : 2, 1 : Rahab ;
French :Josué : 2, 1 : Rachab ;
Dialect :Classical Syriac

distinguish from ܪܵܟ݂ܵܒ݂

ne pas confondre avec ܪܵܟ݂ܵܒ݂