Eastern Syriac :ܪܸܦܵܬܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܶܦܳܬܝܳܬ̈ܶܐ
Root :ܪܦܬ
Eastern phonetic :ri pa: ' tia: ti:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :plural of ܪܸܦܵܬ݂ܵܐ : beatings , throbbings / throbs , palpitations , pulsations , vibrations (?) ;
French :pluriel de ܪܸܦܵܬ݂ܵܐ : les palpitations , les battements , les pulsations , les vibrations (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܪܦܬ, ܪܦܵܬܵܐ, ܪܦܵܬܵܐ, ܪܸܦܵܬ݂ܵܐ, ܪܦܵܬ݂ܬܵܐ, ܪܸܦܬܵܐ, ܪܵܦܘܿܬ݂ܬܵܐ, ܪܵܦܸܬ݂

Source : Maclean