Eastern Syriac :ܐܸܫܒ݂ܸܥܡܵܐܐ
Western Syriac :ܐܶܫܒ݂ܶܥܡܳܐܐ
Eastern phonetic :iš ' wi ma:
[Numbers]
English :seven hundred , 700 ;
French :sept cents , 700 ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܒ݂ܥܲܡܵܐܐ, ܥܿ, ܐܸܫܒ݂ܲܥ ܐܸܡܵܐܐ, ܫܒ݂ܲܥܡܵܐܐ

Qochanis, Shamisdin

Qotchanès, Shamizdin