Eastern Syriac :ܐܸܫܒ݂ܲܥ ܐܸܡܵܐܐ
Western Syriac :ܐܶܫܒ݂ܰܥ ܐܶܡܳܐܐ
Eastern phonetic :' iš wa: ' i ma:
[Numbers]
English :seven hundred , 700 ;
French :sept cents , 700 ;
Dialect :Al Qosh, Tiari

Cf. ܫܒ݂ܥܲܡܵܐܐ, ܥܿ, ܐܸܫܒ݂ܸܥܡܵܐܐ, ܫܒ݂ܲܥܡܵܐܐ

Tkhuma : ܐܸܫܒ݂ܸܥ ܐܸܡܵܐܐ / [' iš wi: ' i ma:] ; Al Qosh : ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܸܡܹ̈ܐܐ / [' šo: a: ' im mé]

Tkhuma : ܐܸܫܒ݂ܸܥ ܐܸܡܵܐܐ / [' iš wi: ' i ma:] ; Al Qosh : ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܸܡܹ̈ܐܐ / [' šo: a: ' im mé]