Eastern Syriac :ܕܝܵܘܟ݂ܘܼܢ
Western Syriac :ܕܝܳܘܟ݂ܽܘܢ
Eastern phonetic :di ' iu: ḥun
Category :pronoun
English :yours , belonging to you
French :le vôtre , les vôtres , à vous , vous appartenant
Dialect :Urmiah