Eastern Syriac :ܝܩܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܝܩܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :' qi: na: (?)
Category :adjective
[Colors]
English :blue ;
French :bleu ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܙܲܪܩܵܐ, ܣܵܣܓܵܘܢܵܐ, ܙܪܝܩܵܐ, ܢܝܼܠܵܐ, ܡܝܼܠܵܢܵܐ, ܣܲܦܝܼܠܵܐ, ܙܲܪܩܬ݂ܵܐ