Eastern Syriac :ܙܲܪܩܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܙܰܪܩܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' zarq tha:
Category :noun
[Colors]
English :blue ;
French :le bleu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܲܪܩܵܐ, ܙܪܝܩܵܐ

See also : ܣܵܣܓܵܘܢܵܐ, ܢܝܼܠܵܐ, ܡܝܼܠܵܢܵܐ, ܣܲܦܝܼܠܵܐ, ܝܩܝܼܢܵܐ