Eastern Syriac :ܐܸܫ̈ܟܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܐܶܫ̈ܟܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :iš ' ka: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܐܸܫܟܵܐ : testicles / balls ;
French :pluriel de ܐܸܫܟܵܐ : les testicules , les couilles ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܸܫܟܝܼܬܵܐ, ܐܸܟ̰ܟܝܼܬܵܐ, ܐܸܟ̰ܟܵܐ, ܫܸܟܹ̈ܐ