Eastern Syriac :ܕܝܼܵܡܸܛܪܘܿܢ
Western Syriac :ܕܺܝܳܡܶܛܪܽܘܢ
Eastern phonetic :di ia: mi ' ṭru:n
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :diameter ;
French :le diamètre ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܝܼܡܲܛܪܘܿܢ

See also : ܟܲܝܹܠܚܲܝܠܵܐ

this word is of Greek origin

mot d'origine grecque