Eastern Syriac :ܛܸܠܦܵܦܹ̈ܐ
Western Syriac :ܛܶܠܦܳܦ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ṭil ' pa: pé
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܛܸܠܦܵܐ : eyelashes ;
French :pluriel de ܛܸܠܦܵܐ : les cils ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܛܸܠܦܵܢܹ̈ܐ