Eastern Syriac :ܒܐܘܿܪܬܵܐ
Western Syriac :ܒܐܽܘܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' bur ta:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a sheep-dropping , a sheep-dirt / doo-doo / dung ; plural : ܒܐܘܿܪܹ̈ܐ : sheep-droppings ;
French :une crotte de mouton ; pluriel : ܒܐܘܿܪܹ̈ܐ : des crottes de moutons ;
Dialect :Eastern Syriac