Eastern Syriac :ܒܐܘܿܪܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܐܽܘܪ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' bur ré
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :plural of ܒܐܘܿܪܬܵܐ : sheep-droppings , sheep-turd / dung / dirt ;
French :pluriel de ܒܐܘܿܪܬܵܐ : des crottes de mouton , des déjections ovines ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܒܐܘܿܪܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré