Eastern Syriac :ܒܘܿܪܘܼ
Western Syriac :ܒܽܘܪܽܘ
Eastern phonetic :' bu ru:
Category :noun
[Industry]
English :a pipe / a duct : a tube / a hose (?) ; pluriel : ܒܘܿܪ̈ܘܹܐ : pipes / tubes ;
French :un tuyau ; pluriel : ܒܘܿܪ̈ܘܹܐ : des tuyaux ;
Dialect :NENA
Turkish :boru

See also : ܩܲܬܪܝܼܢܵܐ, ܣܝܼܠܘܿܢ

this word is of Turkish origin

mot d'origine turque