Eastern Syriac :ܛܲܝܦܵܐ̈ܬ
Western Syriac :ܛܰܝܦܳܐ̈ܬ
Eastern phonetic :' ṭé pa:t
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Rhétoré ; plural of ܛܲܝܦܹܐ / ܛܵܝܸܦܵܐ : nations ;
French :Rhétoré ; pluriel de ܛܲܝܦܹܐ / ܛܵܝܸܦܵܐ : des nations ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܛܵܝܸܦܵܐ, ܛܲܝ̈ܦܵܬ݂ܵܐ, ܛܵܝܹܦܵܬܹ̈ܐ

Variants : ܛܲܝ̈ܦܵܬ݂ܵܐ

this word is of Arabic origin

mot d'origine arabe