Eastern Syriac :ܠܵܐ ܟܐܵܬ݂ܝܵܐ ܪܸܢܕܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܟܐܳܬ݂ܝܳܐ ܪܶܢܕܳܐ
Eastern phonetic :' la: ' ka thia: ' rin da:
English :that does not come out well ;
French :cela ne vient pas bien ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Rhétoré

Rhétoré