Eastern Syriac :ܕܝܼܘܿܟ݂
Western Syriac :ܕܺܝܽܘܟ݂
Eastern phonetic :' di: iuḥ
Category :pronoun
English :masculine singular : of thee / of you , thy / your ;
French :masculin : à toi / t'appartenant , ton / ta / tes ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܝܼ, ܕܝܼܵܟ݂, ܕܝܼܝܹܗ, ܕܝܼܵܗܿ, ܕܝܼܝܲܢ, ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܼ, ܕܝܼܝܲܝ, ܕ, ܕܝܼܝܼ