Eastern Syriac :ܕܝܼܵܟ݂
Western Syriac :ܕܺܝܳܟ݂
Eastern phonetic :' di: ia:ḥ
Category :pronoun
English :feminine singular : of you / belonging to you , thy / your ;
French :féminin singulier : à toi / t'appartenant , ton / ta / tes ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܝܼ, ܕܝܼܘܿܟ݂, ܕܝܼܝܹܗ, ܕܝܼܵܗܿ, ܕܝܼܝܲܢ, ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܼ, ܕܝܼܝܲܝ, ܕ, ܕܝܼܝܼ