Eastern Syriac :ܕܝܼܵܗܿ
Western Syriac :ܕܺܝܳܗܿ
Eastern phonetic :' di: iah
Category :pronoun
English :of her , belonging to her , her ;
French :à elle / lui appartenant , son / sa / ses ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܝܼ, ܕܝܼܘܿܟ݂, ܕܝܼܵܟ݂, ܕܝܼܝܹܗ, ܕܝܼܝܲܢ, ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܼ, ܕܝܼܝܲܝ, ܕ, ܕܝܼܝܼ