Eastern Syriac :ܕܝܼܝܲܢ
Western Syriac :ܕܺܝܝܰܢ
Eastern phonetic :' di: ian
Category :pronoun
English :of us / belonging to us , our ; Rhétoré ; ܐ݇ܢܵ̈ܫܹܐ ܕܝܼܝܲܢ ܕܐܵܟ݂ܵܐ : our folks from / our people here ;
French :à nous / nous appartenant , notre , nos ; Rhétoré ; ܐ݇ܢܵ̈ܫܹܐ ܕܝܼܝܲܢ ܕܐܵܟ݂ܵܐ : nos gens d'ici ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܝܼ, ܕܝܼܘܿܟ݂, ܕܝܼܵܟ݂, ܕܝܼܝܹܗ, ܕܝܼܵܗܿ, ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܼ, ܕܝܼܝܲܝ, ܕ, ܕܝܼܝܼ