Eastern Syriac :ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܼ
Western Syriac :ܕܺܝܳܘܟ݂ܽܘ
Eastern phonetic :di: ' io: ḥu:
Category :pronoun
English :Rhétoré : of you / belonging to you , your ;
French :Rhétoré : à vous / vous appartenant , votre , vos ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܝܼ, ܕܝܼܘܿܟ݂, ܕܝܼܵܟ݂, ܕܝܼܝܹܗ, ܕܝܼܵܗܿ, ܕܝܼܝܲܢ, ܕܝܼܝܲܝ, ܕ, ܕܝܼܝܼ