Eastern Syriac :ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܪܰܟܰܒ݂ܬܳܐ
Eastern phonetic :' mil tha: mra ' ko: ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a compound verb , to be distinguished from ܡܸܠܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ : a simple verb ;
French :un verbe composé , à ne pas confondre avec ܡܸܠܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ : un verbe simple ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܸܠܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ