Eastern Syriac :ܡܲܓܪܒ݂ܘܿܢܹܐ
Western Syriac :ܡܰܓܪܒ݂ܽܘܢܶܐ
Eastern phonetic :magr ' wu: ni:
Category :verb
[Human → Disease]
English :to cause to be mangy ;
French :rendre galeux , donner la gale ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܸܪܘܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܵܐ, ܡܓ݂ܵܪܒ݂ܸܢ, ܓܲܪܒ݂ܵܐ