Eastern Syriac :ܥܡܠ
Western Syriac :ܥܡܠ
Category :root
[Industry]
English :to work ;
French :travailler ;
Dialect :Eastern Syriac

Derived words : ܐܵܡܵܠܵܝܵܐ, ܡܸܣܬܲܥܡܘܿܠܹܐ, ܡܸܣܬܲܥܡܠܵܢܵܐ, ܡܸܣܬܲܥܡܠܵܢܬܵܐ, ܡܲܥܡܸܠ, ܡܲܥܡܠܵܢܵܐ, ܡܸܬܥܲܡܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܘܼܡܵܠܵܐ, ܥܲܡܘܼܠܵܐ, ܥܲܡܘܼܠܹܐ, ܥܵܡܘܿܠܘܼܬܵܐ, ܥܲܡܘܼܠܬܵܢܵܐ, ܥܲܡܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܡܝܼܠܵܐ, ܥܡܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܥܡܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܥܵܡܹܠ, ܥܵܡܸܠ, ܥܲܡܸܠ, ܥܵܡܹܠ ܒܡܵܐܢܵܐ, ܥܵܡܵܠܵܐ, ܥܲܡܠܵܐ, ܥܡܵܠܵܐ, ܥܲܡܠܵܝܵܐ