Eastern Syriac :ܡܲܨܝܘܿܬ݂ܹܐ
Western Syriac :ܡܰܨܝܽܘܬ݂ܶܐ
Root :ܨܘܬ
Eastern phonetic :ma ' ṣiu: thi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :to listen , to lend an ear , to hearken / to hark ;
French :écouter , prêter l'oreille ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܨܘܬ, ܨܵܬܵܐ, ܨܲܘܬܵܐ, ܡܲܨܝܘܼܬܹܐ, ܨܘܵܬܵܐ, ܨܵܝܘܿܬܵܐ, ܨܝܵܬܵܐ, ܡܲܨܝܸܬܵܢܵܐ, ܡܲܨܝܲܬܬܵܐ, ܨܵܐܸܬ݂, ܡܲܨܝܸܬ

Variants : ܐܲܨܝܼܬ݂, ܡܲܨܘܿܬ݂ܹܐ

See also : ܡܲܫܡܸܥ, ܕܵܪܹܐ, ܡܨܵܠܹܐ, ܢܵܬ݂ܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܡܲܫܡܸܥ, ܝܵܗܹܒ݂ ܢܵܬܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܢܵܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré