Eastern Syriac :ܨܘܵܝܵܐ
Western Syriac :ܨܘܳܝܳܐ
Root :ܨܘܐ
Eastern phonetic :' ṣwa: ia:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :to be hard / dry / stiff / tense (?) / nervous (?) / strained (?) / contracted (?) , to stiffen up (?) / to harden / person ? : to tense up (?) ;
French :être dur / sec / raide / figé / crispé (?) , se raidir (?) / se figer (?) , se crisper (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܨܲܗܘܵܐ, ܨܲܗܝܵܐ, ܨܵܗܹܐ, ܡܲܨܘܘܿܝܹܐ, ܨܵܘܹܐ

Rhétoré

Rhétoré