Eastern Syriac :ܣܲܪܸܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܰܪܶܟܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :sa ' rik tha:
Category :proper noun
[Human being]
English :diminutive of ܣܲܪܵܐ : Little Sarah ;
French :diminutif de ܣܲܪܵܐ : petite Sarah ;
Dialect :Eastern Syriac, Ashita

See also : ܡܲܪܝܲܡܟܹܐ, ܪܲܒܩܘܿܟܹܐ, ܚܵܘܸܟܬ݂ܵܐ, ܚܲܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܫܘܿܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܬܸܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré