Eastern Syriac :ܥܲܦܵܪܵܐ
Western Syriac :ܥܰܦܳܪܳܐ
Eastern phonetic :a ' pa: ra:
Category :noun
[Clothing]
English :a hood ;
French :un capuchon , une capuche ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܘܼܒܥܝܼܬܵܐ, ܡܲܥܦܪܵܐ, ܦܲܩܪܣܝܼܢ, ܟܒ݂ܵܢܬܵܐ, ܟܲܠܘܵܐ, ܟܘܿܣܝܼܬ݂ܵܐ, ܦܵܘܦܲܚܬܵܐ, ܒܵܫܠܸܩ, ܣܲܪ ܟܲܠܵܘܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin