Eastern Syriac :ܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܕܳܢܳܐ
Eastern phonetic :bi:th o: ' da: na:
Category :noun
[Religion]
English :hell ;
French :l'enfer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܲܒ݂ܕܵܢܵܐ

See also : ܚܸܙܵܐ, ܫܝܘܿܠ, ܓܹܗܲܢܵܐ, ܗܵܡܵܢ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin