Eastern Syriac :ܒܹܝܬ݂ ܙܲܒ݂ܕܲܝ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܙܰܒ݂ܕܰܝ
Eastern phonetic :bi:th ' zo: dé
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :the Jezireh ;
French :la Djézireh ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Rhétoré

Rhétoré