Eastern Syriac :ܒܝܼܚܵܝܹܐ
Western Syriac :ܒܺܝܚܳܝܶܐ
Eastern phonetic :bi: ' ḥa: yé
Category :adjective
[Human → Death]
English :alive / quick / living ;
French :en vie , vif / vivant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܝܼ, ܒܹܝܬ, ܚܵܝܹܐ, ܚܝܼܵܐ, ܚܲܝܹ̈ܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܢܵܐ, ܚܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܝܐ, ܚܲܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré